Bc. et Bc. Adéla PÍCHOVÁ - lektorka angličtiny

Učit se jazyky pro mne bylo vždy jednodušší a přirozenější než cokoliv jiného a téměř vše, co jsem v životě dlouhodoběji dělala a dělám, s nimi souvisí. Po maturitě ze španělštiny, angličtiny, češtiny a estetické výchovy jsem se vydala studovat žurnalistiku a později i španělskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době zde dokončuji ještě magisterský program mezinárodní rozvojová studia.

Mám zkušenosti zejména s individuální výukou angličtiny, španělštiny a češtiny. Ráda kombinuji nejrůznější postupy a snažím se své studenty nadchnout a motivovat je. Pokud to jde, naslouchám jejich potřebám a přáním, protože vím, že tudy vede cesta k pokroku. Zároveň dbám na to, aby získání jazykových dovedností nebylo jediným cílem mých hodin, protože učit se jazyk znamená také diskutovat, sdělovat si názory o světě kolem, poznat sám sebe a zejména poznat kulturu a reálie nových zemí.