INDIVIDUÁLNÍ A POLOINDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Jsou momentálně nejvíce oblíbený typ studia. 

 

Jste na lekci buď sami 

 

nebo ve dvojici- kolegu si buď vybíráte vy sami- už se 2 společně přihlašujete, nebo jste sám, nikoho do dvojice neznáte, ale chcete poloindividuální výuku a druhého k vám hledáme my.  

Je důležité vybrat partnera, který má co možná nejvíce podobnou úroveň znalosti jazyka.