Výuka bude zahájena v polovině září, dle daných kurzů.

Jednotlivé rozvrhy se nyní upravují, aby jsme vyhověli všem přáním a potřebám našich klientů. 

 

 

ZÁPIS 
 
do jazykových kurzů je možný online na jazykyunicov@jazykyunicov.cz. Po domluvě možnost zápisu i přímo v Jazykové škole Hany Bednářové na ul. Ztracená 429 v Uničově. 
 

JAZYKOVÉ KURZY

V této sekci získáte podrobné informace o jednotlivých kurzech, které jsou v nabídce naší jazykové školy. V případě nejasností a nutnosti dalších informací nás kontaktujte e-mailem, nebo telefonicky. U každého kurzu je vypsán čas, v němž se uskutečňuje výuka. 

V jiných termínech se koná pouze individuální či poloindividuální výuka. 

Ve skupinovém kurzu je vždy maximálně 8 studentů.

Individuální výuka je pro 1 až 2 studenty a student (případně studenti) si plně určují čas výuky, tempo, obsah výuky, neboli vše je šité Vám na míru.

Jakýmsi mezistupněm mezi skupinovou a individuální výukou je tzv. miniskupinka, která zahrnuje 3 až 5 studentů a je to mementálně nejoblíbenější a nejčastější varianta.

V jazykové škole vyučujeme angličtinu, a to skupinové kurzy pro veřejnost, individuální lekce, doučování, příprava na zkoušky, konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro úplné začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, kurzy pro nejmenší děti, školáky a mnoho dalších. Dále učíme také němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu, češtinu a čínštinu.

Kromě lekcí pro veřejnost zajišťujeme také firemní výuku kdekoliv v ČR. Pokud máte zájem o výuku ve Vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat elektronicky anebo telefonicky.