PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Vyučovací čas ČTVRTEK 14.30.-16.00 hodin
Učebna č. 2
Vyučující lektor Mgr. Lída Chignier
Komu je kurz určen?  
Učebnice  
Cena  
Poznámky