NAŠI LEKTOŘI

Je lektorkou anglického jazyka a už 11 let vede v Uničově jazykovou školu. Začala sama v jedné učebně a postupně přibývali lektoři, jazyky, studenti, ale i učebny a firmy. Hanka říká: "A po těch letech zkušeností se snažím, aby vše fungovalo v pohodě, s úsměvem na tváři a v hezké atmosféře. Snažím se být pro své lektory dobrou pohodovou šéfovou a pro studenty výbornou pohodovou lektorkou."

"Angličtina je má láska, kus mého života, jsem z ní už trošku zblblá a poznamenaná a snažím se zblbnout a poznamenat jí i své studenty. Práce kolem agentury je spousta a tak v současné době učím už jen 1 svůj VIP kurz, kde mí studenti, jsou mí přátelé a díky nim aspoň trošku nezapomínám ten bláznivý jazyk angličtinu a také nezapomínám být aspoň trochu normální lektorka. Díky jazykovce už občas zapomínám být normální mamča svých tří synů a to přesto, že se snažím hlavně NORMÁLNĚ RADOSTNĚ ŽÍT." :-)

Hello/Hi,

jmenuji se Štěpánka Bendová a pracuji jako lektorka anglického jazyka. Strávila jsem 2 roky ve Velké Británii jako au-pair a v průběhu této doby jsem získala certifikát FCE univerzity Cambridge.

Výuku realizuji s využitím moderních postupů a metod. Probíhá individuálně nebo v malých skupinkách.Jsem Vám vždy plně k dispozici a ráda s Vámi prodiskutuji možnosti přesného nastavení výuky. Za samozřejmost považuji, aby každá hodina byla nejen přínosná pro současné potřeby moderního světa, ale i něčím zajímavá a hlavně zábavná....Těším se na lekce s vámi :-)

Hallo, 

jmenuji se Andrea a pracuji jako lektorka německého jazyka. Vystudovala jsem Germanistiku na Univerzitě Palackého, kde jsem získala magisterský titul a dokonale poznala strukturu německého jazyka, německé literatury a naučila se základy překladatelství a tlumočení. V předchozím bakalářském studiu jsem se zabývala německým jazykem v hospodářské praxi v Pardubicích, kde jsem využila možnosti vycestovat do Německa a poznat tak tamější kulturu, zvyky, gastronomii a mnoho dalšího. V rámci programu ERASMUS jsem 1 semestr studovala mezinárodní management na vysokoškolském institutu v Žitavě. V současnosti stále navštěvuji didakticko-metodické semináře NJ a sleduji aktuální dění v německy mluvících zemích, abych mohla vše předávat svým studentům. Ve volném čase ráda čtu německou beletrii a tento jazyk se stal nejen mou profesí, ale především i koníčkem.  

Angličtina byla mým koníčkem již od mala, španělština mě chytla po pár lekcích na střední škole. Mé nadšení pro oba cizí jazyky plynulo ze skvělých lektorů, kteří mi znalosti předávali, o což se teď snažím i já. Španělština se stala mou vášní a studuji ji již čtvrtým rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia jsem se zamilovala do Španělska, které jsem navštívila při svých studijních pobytech v Barceloně a na Tenerife v rámci ERASMU.

V jazykové škole jsem začala učením dětí předškolního věku během letních školek a anglické školičky. Momentálně učím angličtinu i španělštinu v rámci firemních výuk. Mým cílem je studenty naučit dané cizí jazyky prakticky a také jim představit kulturu a život v daných zemích a nadchnout je pro studium. 

Já a angličtina... Známe se už dlouho, od 5. třídy ZŠ. Ale teprve při studiu anglistiky na FF UP, během studijního pobytu v Anglii a při au-pairování tamtéž se z nás stali, jak za kanálem říkají, "close friends". Od té doby se také snažím předat zkušenosti z tohoto přátelství svým studentům; s radostí je s angličtinou seznamuji a pokouším se vytvořit mezi ní a studenty podobné přátelské pouto.

Lektor anglického jazyka

Born in Sternberk many years ago. My parents left for the USA, they took me and my brother and sister with them, when I was eleven years old. I lived in the USA for almost forty years. I attended Bowling Green State University and Marshall College where I received a Juris Doctor Degree. I practiced business law in the US for 25 years. I also taught immigrants English. I have been teaching English since 2009 in the Czech Republic.

 

Jmenuji se Nikola Niklová a jsem lektorkou anglického a francouzského jazyka. Angličtina mi byla koníčkem od první lekce na základní škole. Strávila jsem hodiny překládáním písniček, či snahou porozumět filmům v originále. Střední školu jsem vystudovala v angličtině na Gymnáziu Hejčín v Olomouci. Právě tam jsem se setkala s francouzštinou, jejíž zvládnutí jsem považovala za velkou výzvu. Jazyk jsem se vždy učila hlavně proto, abych mohla poznávat nové přátele při pobytech v zahraničí, jejich kulturu, zvyklosti a život jako takový. Svým studentům se snažím zprostředkovávat nejen jazykové dovednosti, ale umožnit jim vnímat kulturu a dění dané země jako celek. Lektorství mě velmi baví a snažím se, aby studenti chodili do mých hodin rádi.

V současnosti studuji Angličtinu se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad na Univerzitě Palackého v Olomouci. Toto studium mi umožňuje věnovat se jazykům, zejména angličtině a francouzštině a využívat je v praxi při tlumočení a překladu.

Moc se těším na hodiny s Vámi! 

Od útlého věku mi byla angličtina koníčkem, později přivýdělkem a momentálně i povoláním. Krásné na tom je, že má práce lektorky je zároveň i mým zájmem a dělá mi radost. Vystudovala jsem obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, který mi pomohl v pedagogickém ohledu. V angličtině jsem se dál zdokonalovala letními výlety, ale vítr mě zavál na sever, abych mohla dosáhnout certifikátu FCE a praktikovat svůj um. Věnuji se skupinové i individuální výuce angličtiny a také výuce přes Skype či telefon. Svým studentům se snažím předávat nejen vědomosti a zkušenosti, ale i samotné nadšení z jazyka a jeho znalosti. Momentálně v jazykové škole vyučuji řadu kurzů - včetně anglické školky, která je mou srdcovou záležitostí.

Učit se jazyky pro mne bylo vždy jednodušší a přirozenější než cokoliv jiného a téměř vše, co jsem v životě dlouhodoběji dělala a dělám, s nimi souvisí. Po maturitě ze španělštiny, angličtiny, češtiny a estetické výchovy jsem se vydala studovat žurnalistiku a později i španělskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době zde dokončuji ještě magisterský program mezinárodní rozvojová studia.

Mám zkušenosti zejména s individuální výukou angličtiny, španělštiny a češtiny. Ráda kombinuji nejrůznější postupy a snažím se své studenty nadchnout a motivovat je. Pokud to jde, naslouchám jejich potřebám a přáním, protože vím, že tudy vede cesta k pokroku. Zároveň dbám na to, aby získání jazykových dovedností nebylo jediným cílem mých hodin, protože učit se jazyk znamená také diskutovat, sdělovat si názory o světě kolem, poznat sám sebe a zejména poznat kulturu a reálie nových zemí.

Jmenuji se Alice Sekaninová a jsem lektorkou anglického jazyka. Vystudovala jsem Střední odbornou školu podnikání a obchodu, v oboru cestovní ruch. S angličtinou jsem se poprvé více sblížila v roce 2012, kdy jsem byla na jazykovém pobytu v Oxfordu. Po dokončení střední školy jsem absolvovala roční intenzivní pomaturitní kurz na jazykové škole Lingua v Olomouci, díky které jsem získala úroveň C1. V současné době se dále vzdělávám na večerních kurzech a výuku angličtiny mám především jako koníček. 

Absolvovala jsem magisterský obor Učitelství AJ a FJ na PdF Masarykovy univerzity. Mám zkušenosti se skupinovou výukou jazyků  i s individuálním doučováním. Před nedávnem jsem se vrátila z Velké Británie, kde jsem strávila téměř 2 roky jako au pair a měla jsem možnost nejen "vstřebávat" angličtinu z první ruky, ale také získat Cambridgeské certifikáty FCE a CAE. Vyučování jazyků mě hodně baví a mám radost, když to baví i vás a z mých hodin si odnášíte nejen nové dovednosti, ale hlavně chuť se dále zdokonalovat